Skład Zarządu

Paweł Niebrzegowski - Prezes
Tomasz Ochnio - Wiceprezes-Naczelnik
Adam Kojtych - Skarbnik
Grzegorz Mazurek - Sekretarz, Gospodarz
Jerzy Ochnio - Zastępca Naczelnika