Drukuj

13.07.2020r. - Przetarg: „ Zakup i dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie, Gmina Radzyń Podlaski

dokumentacja przetargowa:
ogłoszenie
SIWZ
załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4
załącznik Nr 5
załącznik Nr 6
załącznik Nr 7

zał nr 1 form. ofertowy po zmianie z dnia 14.07.20 r.

odpowiedzi do zapytań 16.07.2020r.

siwz po zminach z dnia 20.07.2020r.
zał nr 7 opis oferowanego sprzetu po zmianach z dnia 20.07.2020
zalacznik-nr 6 -wzor-umowy po zmianach z dnia 20.07.20
Ogłoszenie nr 540131915 o zmianie ogloszenia
odpowiedzi do zapytań nr 2

odpowiedzi do zapytań nr 3

zbiorcze zestawienie ofert (27.07.2020 r.)

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty